הקרן הוקמה בשנת 2008 במטרה לתת ליזמים חדשים וחסרי יכולת כספית לממש את חזונם העסקי לצאת לדרך עצמאית.

מסלול הון חוזר
סכום ההלוואות  עד 240,000 ₪
תקופת החזר ייקבע מראש לפי תזרים העסק
תקופת גרייס ללא
ריבית ללא
בטחונות ללא
תנאים יזמים חדשים חסרי יכולת כספית