קרן מימון ישיר לעסקים מבית חברת הביטוח הישיר, נותנת הלוואות לעסקים מכל המגזרים העסקיים גם לעוסקים מורשים וגם לעוסקים פטורים, תוך 3 ימי עסקים מרגע הגשת הבקשה גם למטרת הון חוזר וגם למטרת השקעה.

להלן תנאי קרן מימון ישיר לעסקים:  

מסלול הון חוזר / השקעות

סכום ההלוואה 

עד 120,000 ש"ח

תקופת ההחזר

עד 5 שנים

ריבית

החל מ-7% בהתאם לסיכון העסקי

בטחונות

ללא בטחונות

תנאים

עוסקים מורשים וגם עוסקים פטורים