בנק הפועלים בשיתוף כלל ביטוח וחברת BDI השיקו את הקרן לעסקים בחודש מאי 2016, לקרן תקציב כולל בהיקף מצטבר של 8 מיליארד ש"ח.

מסלול הון חוזר
סכום ההלוואות הלוואה עד לסכום של 2 מיליון ₪ או עד 10% מהמחזור העסקי
תקופת החזר עד 6 שנים
תקופת גרייס עד 12 חודשים
ריבית פריים + 1.9% ובהתאם לשיקול דעת הבנק 
בטחונות 25% בטחונות מההלוואה המאושרת
תנאים מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח