לקוחות רבים הן פרטיים והן בעלי עסקים בעלי נכסים בבעלותם כגון: דירה פרטית או נכס נדלני מסחרי עלולים להתקל בסירוב מצד הבנק בקבלת הלוואה או משכנתא בשל היסטוריה בנקאית כגון: אי עמידה ביכולת החזר, שיעור מימון גבוה ביחס לנכס, היסטוריה בנקאית שלילית וכל זאת למרות העובדה שללקוח נכס נדלני בבעלותו.

משרדינו פרץ פיננסים יודע לגייס הלוואה במהירות ובתנאים אטרקטיביים ע"י מתן הלוואה ברישום הערת אזהרה בטאבו בלבד וזאת למרות שלנכס קיימת משכנתא רשומה בבנק.

מתי מומלץ לפנות לאפיק הלוואה ע"י רישום הערת אזהרה ?

לקוחות רבים בעלי נכסים בבעלותם, בדר"כ כבר ממומנים ע"י משכנתא מדרגה ראשונה ולעיתים אף גם במשכנתא מדרגה שנייה, נמצאים במצב בו הנכס מבחינת כל גוף מממן הגיע למיצוי רישומי, ובשל כך הלוואה ע"י רישום הערת אזהרה תהיה הפתרון המהיר והאידיאלי לאותו הלקוח.

מקרה נוסף הוא שכאשר לקוח מגיע למשרדינו עם נכס שכבר רשומה עליו משכנתא מדרגה ראשונה, ובשל היסטוריה בנקאית הבנק המחזיק במשכנתא איננו מוכן לתת אישור לרישום משכנתא מדרגה שנייה או להגדיל את סכום המשכנתא לכל מטרה בגין משכנתא דרגה ראשונה שכבר רשומה.

יש לציין שע"פ חוק הבנקאות סעיף 7 ח' קיימת הרחבה בגין חוק איסור לסירוב בלתי סביר לשעבוד נוסף. במילים פשוטות, כאשר הלוואה מתנהל בצורה תקינה לבנק אסור לסרב לתת אישור למשכנתא מדרגה שנייה, אך כאשר הלווה איננו מתנהל בצורה תקינה לבנק יש את האפשרות ושיקול הדעת לסרב לתת את האישור למשכנתא מדרגה שנייה, ובשל כך הפתרון האידיאלי הוא מתן הלוואה כנגד הערת אזהרה אשר איננה צריכה את אישורו של הבנק המחזיק משכנתא מדרגה ראשונה.

למי מיועדת ההלוואה ע"י רישום הערת אזהרה ?

כאמור, מדובר בלקוחות שהם כבר בעלי נכסים שרמת המימון של המשכנתא הקיימת אינה עולה על 60% משווי הנכס אותו הם מחזיקים וזאת בהתאם לשמאות שניבדקת מראש ומכתב כוונות בתוקף מצד הגוף הממשכן.

לעיתים פונים למסלול הנ"ל לקוחות שהבנק איננו מוכן לאשר הלוואה נוספת ו/או הלוואה נמוכה מהבקשה של הלקוח.

כמו כן חשוב להדגיש שניתן להשתמש בהלוואה כנגד הערת אזהרה לכל צורך נדרש כגון: הלוואה לפירעון חובות, הלוואה לפיתוח עסקי, עזרה לילדים ובכלל הלוואה לכל מטרה.

כיצד ישפיע רישום הערת אזהרה לאחר מתן ההלוואה ?

כאשר נלקחה ההלוואה ונרשמה בגינה הערת אזהרה, לא ניתן למכור את הנכס, להעביר בעלות ולבצע שינוים רישומיים עד לאחר הסרתה (בדומה למשכנתא), לאחר סיום ההלוואה תוסר הערת האזהרה.

חשוב לציין, כי להערת אזהרה על הנכס אין השפעה מהותית על זכויות בעל הנכס ועל בעל הנכס עצמו, וזאת בשונה ממשכנתא בו הזכויות על הנכס ממושכנות ויכולות לעבור לגוף הממשכן.

הבנק סירב לתת לי הלוואה, האם מסלול של רישום הערת אזהרה יהיה הפתרון עבורי ?

בדר"כ התשובה היא כן, גם לקוחות שהבנק סרב לתת להם אשראי בשל העובדה שקיימים תיקים בהוצל"פ, חזרו להם מספר שיקים מסיבת אין כיסוי (אכ"מ), פיגורים בהלוואות, BDI שלילי, את אותן סיבות שכיחות ניתן לפתור ע"י הפתרון של הלוואה כנגד הערת אזהרה וזאת לאחר בחינה מדוקדקת של טיב הלקוח, צרכי אשראי, טיב הנכס ויחס שיעור המימון, ניתן להגיע לפתרון פיננסי מקיף, בצורה מהירה מאוד ובעלויות תחרותיות מאוד.

לקוחות פונים למשרדנו בבקשה למשכנתא כנגד הערת אזהרה, האם זה אפשרי ?

משכנתא הינה פעולה שונה מרישום הערת אזהרה, 2 הפעלות הנ"ל מבוצעות על גבי הנסח טאבו של הנכס. במילים פשוטות הלקוח מבקש הלוואה כנגד הערת אזהרה אך הביטוי השגור בפי לקוחות רבים הוא "משכנתא כנגד הערת אזהרה" ביטוי זה איננו קביל וטומן בחובו סטירה משפטית ובלתי יישימה, מאחר ומשכנתא נותנים לגוף הממשכן את הנכס והערת הזהרה נותנים למטרות אחרות כגון: לאחר רכישת דירה נרשמת הערת אזהרה זמנית לטובת הרוכשים או מתן הלוואה כנגד הערת אזהרה בטאבו. לכן לפני בחינה של כל עסקת מימון יש צורך לבדוק את הנסח טאבו של הנכס המיועד ולבחון מספר רב של איתותים אשר עלולים לסכן את העסקה כגון: האם קיימת משכנתא, לאיזה גוף, האם מוגבל בסכום, האם ישנן חריגות בנייה, עיקולים, הערות אזהרה ועבור מי, הסכם שיתוף, בעלות, גודל הנכס ועוד.

מהם היתרונות הבולטים בהלוואה כנגד הערת אזהרה ?

כאשר משרדינו מטפל בהלוואה מסוג זה, בדיקת שמאות מבוצעת לאחר אישור האשראי ולוקחת 3-5 ימים. בשל הרישום הפשוט בשונה מרישום משכנתא מדובר בהליך פרוצדורלי משפטי שלוקח עד יומיים וזאת ושל העובדה שהבנק בעל המשכנתא מדרגה ראשונה איננו חלק מהתהליך וצריכים פחות מסמכים מצדדים שלישים לרישום הערת האזהרה, כמו כן אישור האשראי לוקח עד 7 ימי עסקים כאשר התיק מוגש בצורה מסודרת.

מניסיוננו, עד 14 ימי עסקים ניתן לקבל את ההלוואה המבוקשת.

 

לסיכום, הלוואה כנגד הערת אזהרה בטאבו בגין נכס הינה פתרון מהיר ונוח לגיוס אשראי הן למטרות פרטיות והן למטרות עסקיות.

משרדינו נותן יחס אישי ויודע לזהות מורכבות של כל בקשה ובכדי למצוא את פתרון המימון המתאים ביותר ללקוח.